Menu

Wydarzenia

                           30 -lecie Związku Sybiraków w Gdańsku.

10 października 2018r Gdańscy Sybiracy spotkali się w Dworze Artusa. Na spotkanie przybili zaproszeni goście : Bogdan Oleszek Przewodniczący Rady Miasta Gdańska, Paweł Adamowicz Prezydent Miasta Gdańska, Andrzej Kowalczys oraz  Tamara von Viecka – Olszewska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego i wiele innych dostojnych gości.

Kordian Borejko i Paweł Adamowicz.

W 2018r Związek Sybiraków obchodził 30-lecie jego reaktywowania oraz 90-lecie powstania. Spotkanie w Dworze Artusa odbyło się w bardzo miłej i serdecznej atmosferze . Prezydent Gdańska wręczył Sybirakom medale z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

 

 

 

 

 

 

 

Obchody Dnia Sybiraka rozpoczęliśmy udziałem w  XVIII Międzynarodowym

Marszu Pamięci Zesłańców Sybiru w dniu 7 -09-2018 w Białymstoku. Gdańskie obchody Dnia Sybiraka rozpoczęliśmy na cmentarzu Łostowickim  przy pomniku Golgoty Wschodu. Udział wzięli Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, Kompania Honorowa Marynarki Wojennej , Orkiestra Straży Granicznej, Sybiracy i mieszkańcy Gdańska.

 

 

 

 

 

Dzień ten spędziliśmy w Szymbarku w Centrum Edukacji i Promocji Regionu u pani Lidii Czapiewskiej. Sybiracy mogli porozmawiać z ministrem ds. Kombatantów i osób Represjonowanych panem Janem Józefem Kasprzykiem.

 

 

 

 

 

Wysłuchaliśmy koncertu pieśni patriotycznych w wykonaniu Orkiestry Straży Granicznej. Młodzież szkolna recytowała przejmujące wszystkich wiersze.  Dzień był bardzo udany.

W dniach 27-28-2018r w Rembertowie odbył się VIII Krajowy Zjazd Delegatów  Związku Sybiraków . Delegaci wybrali Nowy Zarząd. Prezesem Zarządu Głównego Związku Sybiraków został  Kordian Borejko.
29-06-2018r na politechnice warszawskiej została odsłonięta tablica pamiątkowa w 90 rocznicę powołania Związku Sybiraków. W uroczystości udział wzięli minister z kancelarii prezydenta Andrzej Dera oraz poseł na sejm RP Jan Dziedziczak. Oddział Gdański reprezentowali Władysław Jasiński, Tadeusz Montowtt, Jan Okulicz, Irena Witort

Tablicę odsłonili Andrzej Dera, Kordian Borejko i rektor politechniki warszawskiej prof. Jan Szmidt

 

 

 

 

 

 

9-I-2018 Sybiracy i zaproszeni goście spotkali się na uroczystym opłatku w restauracji”Gdańskie”. Wszystkim zebranym życzenia złożyła Celina Riedl.

 

 

 

Opłatek 2018

Szanowni, Drodzy, Kochani, przy białym opłatku zebrani!

Idziemy przez życie dzień po dniu, krok po kroku

I jesteśmy w 2018 roku!

To rok 100-lecia niepodległości Rzeczypospolitej,

Po trzech zaborach w krwawych bojach zdobytej!

Dla nas, jako zesłańców, dawnych kresowiaków

Ważne są też rocznice Związku Sybiraków,

Który 90 lat temu został utworzony,

A 30 lat temu ponownie wskrzeszony.

Związek nas połączył w jedną wielką rodzinę,

Choć jego założyciele mieli smutną minę,

Bo trudno było tworzyć spisy członków. Dlaczego?

Przez strach ponownej „zsyłki” do Związku Radzieckiego,

Bo prawda o zesłaniu była zakazana

I przez nasze matki skrzętnie ukrywana.

Dziś jesteśmy szczęśliwi, zsyłka nam nie grozi,

Syberyjska zima już nas nie zamrozi.

Cieszymy się tym bardziej, że są dzisiaj z nami

Nasi szanowni goście z dobrymi intencjami.

Nauka i Kościół uczą, co robić trzeba,

By dążyć do szczęścia, nie utracić nieba.

Dają nam wskazówki, rady, zalecenia,

Które przyjmijmy, jak świąteczne życzenia:

– Miejmy poczucie zadowolenia z życia,

w życiu, które jest nam dane do przeżycia.

– Ujawniajmy uczucia, nie tłumiąc ich w sobie.

I nie przejmujmy się tym, co kto pomyśli lub powie.

– Posiądźmy zdolność panowania nad sobą,

zwłaszcza w kontaktach z konfliktową osobą.

– Miejmy pozytywną samoocenę, bez zawyżania.

– Dobrobyt? Poskramiajmy oczekiwania!

– Żyjmy w zgodzie z innymi, jeśli to możliwe.

– Dążmy do szczęścia w dłuższej perspektywie.

– Gdy mamy zły nałóg, walczmy z tym nałogiem.

– W życiu postępujmy zgodnie z dekalogiem.

– Miejmy empatię dla człowieka każdego

– i szanujmy bliźniego, jak siebie samego.

– Słuchajmy muzyki, która zdrowiu sprzyja.

– Nie stresujmy się, że uroda i życie przemija.

Naszym Szanownym Gościom składamy życzenia

Wszelkiej pomyślności i rychłego spełnienia

Ich wszelkich marzeń, nawet tych najśmielszych

I ciekawych wydarzeń, tych najradośniejszych.

Panu Wojewodzie rządzącemu wraz z rządem

Naszym Pomorzem, morzem oraz lądem

Życzymy pozytywnej energii i pomysłowości

W rozwijaniu gospodarki i przedsiębiorczości;

Zbudowania polskiej floty na Bałtyku,

Żeby było na morzu okrętów bez liku,

Żeby budżet Pomorza ciągle rósł,

I nasze Pomorze było „Pomorzem Plus”.

Panu Marszałkowi życzymy, by nam gospodarzył,

I to, co w swoich marzeniach wymarzył

Spełniało się, a dostatek Pomorzan nie malał, lecz rósł,

I Pomorze było jeszcze bardziej „na plus.”

Panu Prezydentowi pięknego miasta Gdańska

I pracownikom Urzędu Miejskiego

Życzymy, by gród ten strzegła ręka Pańska

Przed powodzią i klęskami rodzaju wszelkiego.

Żeby tu przyjeżdżało turystów co niemiara

I żeby złotówka była warta dolara.

Składamy tez życzenia kochanym, czcigodnym,

Bardzo nam bliskim Osobom Duchownym,

By Bóg ich błogosławił, dał im sił ile trzeba.

Żeby nas rozgrzeszali z przepustką do nieba.

Panu prezesowi Zarządu Głównego

Życzymy zdrowia i szczęścia tak wielkiego,

Żeby państwowe i lokalne władze

Związek dawnych zesłańców miały na uwadze,

Spełniając ich prośby i oczekiwania

Na skromną rekompensatę za lata zesłania.

W imieniu Sybiraków – Celina Riedl

Gdańsk, 2018. 01. 09

Uroczystość z okazji Dnia Sybiraka

W 78. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę

Dzień 17 września 1939 roku stał się dla Polski i Polaków żyjących na Kresach, niewyobrażalną klęską i odmienił kartę naszej historii, przez wieki związanej z Kresami. Dziś możemy tylko wyrazić tęsknotę i żal za tym , co bezpowrotnie minęło.

Zbrojna agresja sowiecka na Polskę była złamaniem paktu o nieagresji, zawartego między Polską a Związkiem Radzieckim, obowiązującego do 31 grudnia 1945 roku, z zasadą automatycznego przedłużania. To miało zagwarantować nienaruszalność stosunków pokojowych między Polską a ZSRR. Niestety, Związek Radziecki Polskę zdradził , zawierając tajny pakt z Niemcami ( Ribbentrop – Mołotow ) o wspólnej napaści na Polskę i definitywnej likwidacji państwa polskiego. Sowiecka agresja zbrojna przypieczętowała klęskę armii polskiej. Nie mogło być inaczej, skoro armia polska miała przeciwko sobie dwie wielokrotnie przekraczające ją potęgi, a pomoc sprzymierzeńców nie nadeszła.

Już po dwóch miesiącach Rada Najwyższa ZSRR uznała, że zajęte we wrześniu terytoria stały się integralną częścią ZSRR, a mieszkańcy obywatelami radzieckimi. W ten sposób odebrano nam 51% naszych ziem i suwerenność

. Kresy utraciliśmy bezpowrotnie, a suwerenność odzyskaliśmy dopiero po upadku komunizmu, dzięki powstałej w Gdańsku SOLIDARNOŚCI. Dlatego 17 września dla Kresowiaków, którym odebrano ziemię i zesłano na Sybir, został ustanowiony jako „DZIEŃ SYBIRAKA” , obchodzony każdego roku.

W Gdańsku, w tym dniu, przy pomniku Ofiar Golgoty Wschodu, jako Miejscu Pamięci Narodowej, niezwykle licznie zgromadzili się uczestnicy uroczystości: Sybiracy, członkowie Rodziny Katyńskiej, kombatanci z pocztami sztandarowymi; przedstawiciele władz lokalnych i państwowych oraz duchowieństwa; parlamentarzyści ; młodzież szkolna pod opieką wychowawców, mieszkańcy.

Słowa hymnu państwowego i hymnu Sybiraków , odśpiewanego przez młodzież, przywołały historię walk naszego narodu o wolną i niepodległą Polskę. Pomnik – Syberyjska Pieta tuląca w ramionach czwórkę maleńkich dzieci i pochylona nad piątym, siedzącym u jej stóp, wskrzesiła pamięć dzieciństwa i bohaterstwo matek walczących o los i życie swych dzieci na zesłaniu.

W imieniu Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza, Oddziału Wojewódzkiego Związku Sybiraków i Rodziny Katyńskiej uroczystość prowadzili nauczyciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 im. Józefa Wybickiego : Andrzej Matyjaszczyk i Elżbieta Cimaszkiewicz, która wraz z uczniami tej szkoły przygotowała część artystyczną.

Podczas uroczystości głos zabierali: Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz, Prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków Kordian Borejko, Minister Kazimierz Smoliński i Senator Anna Maria Anders, odnosząc się do tragicznych losów Polaków w czasie drugiej wojny światowej, bohaterskich walk i odzyskanej suwerenności.

Po wystąpieniach odbyło się wręczenie Medali „ XXV lat Sybiraków Oddziału Gdańskiego” . Otrzymali je: Senator Anna Maria Anders za życzliwe promowanie Związku Sybiraków i Mecenas Roman Nowosielski za pomoc prawną Sybirakom i reprezentowanie „pro bono” rodzin katyńsko – sybirackich przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu w sprawie zbrodni katyńskiej. Dzięki tym działaniom Trybunał już w pierwszej instancji uznał, iż mord katyński był zbrodnią wojenną, czego Rosja nie chciała uznać i śledztwo katyńskie umorzyła i utajniła.

Część modlitewną, w intencji ofiar Golgoty Wschodu, prowadził Metropolita Gdański abp Sławoj Leszek Głódź wraz z kapelanem Sybiraków – księdzem kanonikiem Henrykiem Kilaczyńskim. Po modlitwie odbył się Apel Pamięci w wykonaniu Harcmistrza Artura Lemańskiego i Harcerzy.

Na zakończenie uroczystości, u stóp pomnika złożono dużą ilość wiązanek kwiatów w hołdzie tym, którzy zginęli na nieludzkiej ziemi.

Dalszy ciąg uroczystości odbywał się w Szymbarku jako XIV Światowy Dzień Sybiraka, organizowany przez Lidię Czapiewską – właścicielkę Centrum Edukacji i Promocji Regionu.

Po odegraniu Hymnów przez Orkiestrę Morskiego Oddziału Straży Granicznej i po Apelu Poległych, uczestnicy uroczystości wysłuchali Mszę św. koncelebrowaną pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Tomasza Peta Ordynariusza Archidiecezji Najświętszej Maryi Panny z

Kazachstanu  z oprawą wojskową.

W amfiteatrze odbywały się krótkie wystąpienia, wśród nich wystąpienie organizatorki uroczystości Lidii Czapiewskiej, Senator Anny Marii Anders, Prezesa Związku Sybiraków Kordiana Borejki; wręczanie odznak Sybiraka i nagród „Bursztynowe drzewo”; koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Cappelli Gedanensis oraz prezentacja książki Ewy Kubasiewicz – Houee „ Przypomnij mi zapach chleba”. Całość programu pięknie i wzruszająco prowadzili aktorzy – Marzanna Graff i Aleksander Mikołajczak.

A w Sali Promocji Regionu przygotowano poczęstunek i spotkanie z żywymi bohaterami książki i autorką Ewą Kubasiewicz.

W ten sposób kolejna 78 rocznica agresji sowieckiej na Polskę została upamiętniona z przesłaniem: Aby nigdy więcej nie spotkał Polskę taki los.

Celina Riedl i Irena Witort

W dniu 11 sierpnia 2017 roku przy pomniku Ofiar Golgoty Wschodu, na cmentarzu Łostowickim w Gdańsku, odbyła się uroczystość dla uczczenia pamięci Polaków – ofiar sowieckiego ludobójstwa w latach 1937 -1938 na terenie ówczesnego ZSRR. Eksterminacja ludności polskiej odbywała się na podstawie rozkazu nr 00485 z dnia 11 sierpnia 1937 roku, wydanego przez Ludowego Komisarza Spraw Wewnętrznych Nikołaja Jeżowa, w uzgodnieniu z najwyższymi władzami ZSRR.
Organizatorem uroczystości upamiętniającej 80. rocznicę tej, nie wszystkim znanej tragedii, był Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz oraz Rodzina Katyńska i Związek Sybiraków Oddział Gdańsk. .
Po odegraniu hymnu państwowego Rzeczypospolitej Polskiej głos zabrał Prezydent Paweł Adamowicz. W swoim wystąpieniu przedstawił cały mechanizm organizacyjny tzw. operacji polskiej NKWD, trwającej od 11 sierpnia 1937 do końca listopada 1938 r. Opowiedział o tragicznych wydarzenia zachowanych we wspomnieniach i przekazie nie wielu żyjących jeszcze osób, których dziadkowie zostali wówczas straceni.
W odniesieniu do przedstawionych relacji, wystąpił Maciej Lisicki. Łamiącym się głosem zrelacjonował losy swoich dziadków, którzy stali się ofiarami tamtego ludobójstwa. Odczytał także wzruszające wspomnienie prof. Reginy Pawłowskiej, urodzonej w 1935 roku w Mohylowie nad Dnieprem. Z jej relacji wynika, iż prześladowania i wyniszczanie Polaków było zemstą za zwycięstwo Józefa Piłsudskiego i utworzenie niezależnego państwa polskiego. Wielu członków jej rodziny również zgładzono, jej stryja rozstrzelano już w roku 1935 r. jako „szpiega” Piłsudskiego.
W imieniu Sybiraków i Rodzin Katyńskich wystąpił Prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków Kordian Borejko, przedstawiając działania Nikołaja Jeżowa wynikające z rozkazu uzgodnionego z najwyższymi stalinowskimi władzami. W latach 1937 – 1938 skazano139 835
Polaków zamieszkałych w ZSRR. Ponad 111tysięcyosób zamordowano bezpośrednio, innych wywieziono i pozostawiono samych sobie bez jakichkolwiek możliwości wyżywienia. Rozkaz określał kategorie ludzi, którzy mieli być skazani:
– wszyscy żyjący polscy jeńcy wojny polsko-bolszewickiej 1919 -1921
– wszyscy polscy uchodźcy i imigranci do ZSRR
-wszyscy członkowie polskich partii politycznych
– wszyscy działacze antysowieccy z polskojęzycznych obszarów ZSSR
Ocenia się, że w czasach „wielkiej czystki” zginęło nie mniej niż 200 tysięcy Polaków.
Według rosyjskiego historyka prof. Mikołaja Iwanowa i polskiego socjologa dr Tomasza Sommera zbrodnie na Polakach w Związku Radzieckim w latach 1937-1938 są klasyfikowane jako ludobójstwo.
My, jako Sybiracy i Rodziny Katyńskie, którzy w swoich rodzinach doświadczyliśmy aktów represji i ludobójstwa, jesteśmy wdzięczni władzom naszego miasta za zorganizowanie dzisiejszej upamiętniającej uroczystości, kiedy przypominamy sobie uświadamiamy młodemu pokoleniu, chcącemu żyć w świecie wolności i demokracji, czym była sowiecka komunistyczna ideologia i totalitaryzm.

Pani Minister , Panie Marszałku , Panie Prezydencie , Panie Przewodniczący Rady Miasta Gdańska , Dostojni Goście , Kochani Sybiracy , Szanowni Zebrani ,
Kolejna smutna i tragiczna rocznica jest okazją do naszego spotkania .
Spotykamy się w miejscu , które my środowisko Sybiraków cenimy szczególnie .
Dzisiejszy dzień -11 sierpnia, to 80. Rocznica wydania rozkazu /nr 00485 ( z dnia 11 sierpnia 1937 roku/ Ludowego Komisarza Spraw Wewnętrznych Nikołaja Jeżowa.
Tego sowieckiego bezwzględnego kata, nazywanego „krwawym karlikiem” /o twarzy niewinnego dziecka./
Na podstawie tego rozkazu, uzgodnionego z najwyższymi stalinowskimi władzami, skazano 139 835 naszych rodaków – zamieszkałych za wschodnią granicą w latach 1937 – 1938 za to, że byli Polakami, chociaż mieli obywatelstwo radzieckie.
Ponad 111 tysięcy osób zamordowano bezpośrednio, innych – wywieziono i pozostawiono samych sobie w miejscach pozbawionych jakichkolwiek możliwości wyżywienia, tym samym skazano ich na śmierć głodową.
Rozkaz Jeżowa określił kategorie ludzi, którzy mieli być skazani.
Byli nimi
żyjący polscy jeńcy wojny polsko-bolszewickiej z 1919-1921 roku
polscy uchodźcy i imigranci do ZSRR
członkowie polskich partii politycznych
działacze antysowieccy z polskojęzycznych obszarów ZSRR. W praktyce – skazywano na śmierć lub łagry wszystkich Polaków, zwłaszcza na przygranicznych obszarach Białoruskiej i Ukraińskiej SRR.

Miejscami zbrodni były:
Peryferie Mińska – Kuropaty
Okolica pod Kijowem – Bykownia
Berdyczów (zgładzono tam 60% zamieszkałych Polaków)
Winnica
Gryczany i inne miejscowości.
Znamy już dzisiaj nazwiska czołowych zbrodniarzy , morderców i wykonawców tej zbrodni to: Frinowski , Zakowski , Berman, Nasiedkin , Karucki , Cesarski , Leplewski, Uspieński , Stiepanow , Szarow.
Tereny, do których wywożono skazanych Polaków są nam znane , z naszych przeżyć doświadczeń i naszego tułaczego losu ;
– to Kazachstan, Syberia, rejony Charkowa, i Dniepropietrowska.
Według rosyjskiego profesora Mikołaja Iwanowa i polskiego socjologa dr Tomasza Sommera zbrodnie na Polakach w Związku Radzieckim w latach 1937 -1938 są klasyfikowane jako ludobójstwo. Rosyjska prof. Natalia Lebiediewa w swojej książce „Katyń – zbrodnia przeciwko ludzkości” pisze:
„zbrodnie przeciwko ludzkości, takie jak morderstwa, wytępianie, obracanie ludzi w niewolników, deportacje i inne czyny nieludzkie, których dopuszczono się przeciwko ludności cywilnej w czasie wojny , czy przed nią, określane są mianem ludobójstwa”.
My, jako Sybiracy, którzy w swoich rodzinach doświadczyli aktów represi i ludobójstwa , dziękujemy władzom naszego miasta na ręce bliskiego naszym sercom Pana Prezydenta Pawła Adamowicza za zorganizowanie dzisiejszej upamiętniającej uroczystości, podczas której przypominamy sobie i uświadamiamy młodemu pokoleniu, chcącemu żyć w świecie wolności i demokracji, jaką była sowiecka komunistyczna ideologia; czym był i może być totalitaryzm dopuszczający się ludobójstwa i łamanie praw i wolności człowieka . I jakim był ten system, który przez długie lata zakłamania i fałszu ukrywał okrutną prawdę o aktach terroru, chcąc zafałszować historię naszego narodu .
Dziś, przypomnijmy też o tym, że dopiero po obaleniu komunizmu i zmianach, w których Gdańsk odegrał istotną rolę, zaczęto przywracać to, co chciano usunąć z naszej zbiorowej pamięci.
I teraz , przy tym pomniku, stanowiącym Miejsce Pamięci Narodowej, złóżmy wspólnie hołd Ofiarom sowieckiego terroru , pochylmy głowy nad ich dramatycznym losem .
Powiedzmy silnym głosem – nigdy więcej .

Cześć ich Pamięci!

 

W dniach 21-22-06-2017r Sybiracy  z Oddziału Gdańskiego zwiedzali Toruń , uczestniczyli w drodze krzyżowej w Lesie Gąbińskim  oraz mszy świętej  w bazylice w Licheniu z okazji obchodów rocznicy III i IV masowej zsyłki Polaków na Sybir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toruń pomnik Kopernika.              Licheń pomnik Sybiraków.

W dniu 18-06-2017 o godzinie 11.00 w kościele Najświętszej Marii Panny  Królowej Różańca Świętego w Gdańsku – Przymorze, została odprawiona msza  święta z okazji III i IV  masowej zsyłki Polaków na Sybir.

Na zdjęciu: Sybiracy ze Sztandarem Koła Nr 5, Gdańsk-Przymorze

 


23 marca 2017r otwarto muzeum II Wojny Światowej. Sybiracy byli również wśród zwiedzających. Oto niektóre wypowiedzi opublikowane w prasie.


Spotkanie Sybiraków przy opłatku

Z okazji Bożego Narodzenie i Nowego Roku 2017 Sybiracy Gdańskiego Oddziału ZS zorganizowali spotkanie opłatkowe, które odbyło się w restauracji „ Gdańskiej”. Uczestniczyli w nim członkowie zarządu oddziału, prezesi i członkowie zarządów kół terenowych oraz zaproszeni goście: przedstawiciele władz wojewódzkich i miejskich, ksiądz biskup Wiesław Szlachetka z sekretarzem, kapelan Sybiraków ks. kanonik Henryk Kilaczyński, przyjaciele i sympatycy Związku Sybiraków.Spotkanie rozpoczęło się tradycyjnie hymnem Sybiraków, który zawsze wprowadza nastrój powagi i budzi refleksje uczestników. Prezes Kordian Borejko przywitał Sybiraków i kolejno zaproszonych gości, a następnie zarządził uczczenie minutą ciszy tych, którzy w poprzednim roku odeszli, a wśród nich abp Tadeusz Gocłowski, przed laty udekorowany Honorową Odznaką Sybiraka i uczestniczący w naszych spotkaniach i uroczystościach.

Wśród zaproszonych gości obecny był mecenas Roman Nowosielski jako Prawnik Pro Bono, który bezinteresownie wraz z Ireneuszem C. Kamińskim z Krakowa i Bartłomiejem Sochańskim ze Szczecina świadczył usługi prawnicze na rzecz krewnych ofiar zbrodni katyńskiej przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu, osiągając przyznanie Trybunału, iż zbrodnia katyńska była zbrodnią wojenną nie podlegającą przedawnieniu, czego strona rosyjska nie chciała uznać. Prezes Kordian Borejko postanowieniem Zarządu Głównego odznaczył Mecenasa Romana Nowosielskiego Złotą Odznaką Zasłużonego dla Związku Sybiraków, a Prezes Rodziny Katyńskiej Hanna Śliwa- Wielesiuk wręczyła Mecenasowi Medal Stowarzyszenia „ Rodzina Katyńska” w Gdańsku

 


Kordian Borejko wręcza złotą Honorową Odznakę za Zasługi dla Związku Sybiraków mecenasowi Romanowi Nowosielskiemu

Świąteczne „ wierszowane życzenia” w imieniu Sybiraków ułożyła i złożyła Cecylia

Riedl – przewodnicząca Komisji Historycznej :

Szanowni Państwo!

Jak ten czas szybko płynie…

W bieżącym roku 27 lat minie

Związkowi Sybiraków i Katyńskiej Rodzinie.

( Jesteśmy powiązani, bo w Związku Sybiraków

Jest wiele rodzin katyńskich, a w Katyńskiej Rodzinie

wielu Sybiraków).

Co roku, z okazji Bożego Narodzenia

Dzielimy się opłatkiem, składamy życzenia,

Przywołujemy radość, oddalamy smutki,

Bo czas naszego życia jest, niestety, krótki.

Jeszcze niedawno byliśmy piękni i młodzi,

Dziś starość do drzwi puka. I zdrowie zawodzi.

Sięgamy pamięcią do minionych wydarzeń,

Wykonanych zadań, nie spełnionych marzeń…

Na początku nas było ponad dwa tysiące!

Jak szybko uleciały tamte lata, miesiące…

Teraz, mniej niż połowa, ale nasze cele

Realizujemy z prezesami na czele.

Prezes Stefan Angielski 20 lat nam „panował”

(I tytuł Prezesa z Honorem zachował).

Pracując naukowo dla dobra narodu,

Organizował pomoc Polakom ze Wschodu.

W ciągu jego kadencji kilkadziesiąt osób

( ich nazwisk w tej chwili wymienić nie sposób)

Ukończyło studia, chłonąc wiedzy kompendium

Przy pomocy naszego skromnego stypendium.

Życzymy długich lat życia, spokojnych i zdrowych

I dalszych postępów w badaniach naukowych.

Prezes Kordian Borejko rządzi aktualnie

Nie tylko w Gdańskim Oddziale, ale też centralnie,

Bo jest również Prezesem Zarządu Głównego

Pani Dyrektor CEPR-u, Panu Pułkownikowi

Życzymy, by byli szczęśliwi i zdrowi.

Dziękujemy Wam za to, że roku każdego

Czynicie dla Sybiraków tak wiele dobrego:

Dzień Sybiraka: z orkiestrą wojskową,

Z apelem pamięci, salwą honorową.

W Szymbarku: msza święta, poczęstunek, koncerty,

Biesiady, spacery i różne oferty

Miłego spędzenia czasu na łonie przyrody.

I powrót do domu bez żadnej przeszkody.

Pragniemy żyć w Ojczyźnie, jak w dobrej rodzinie:

Gdy ktoś się zezłości, niech złość szybko minie.

Chcemy, by nasze przeżycia, wspomnienia

Młode pokolenia skłaniały do myślenia

O Polsce i ochronie Jej niepodległości

I o tym, jak trudna jest droga do wolności

Modlitewną i kolędową część spotkania poprowadził ksiądz biskup Wiesław Szlachetka wraz z ks. kanonikiem Henrykiem Kilaczyńskim. Po tej części uroczystego spotkania nastąpiło łamanie się opłatkiem wszystkich ze wszystkimi indywidualnie, po czym przystąpiono do spożywania tradycyjnych wigilijnych potraw.

Ks biskup  Wiesław Szlachetka, ks. Henryk Kilaczyński Przewodniczący Rady Miasta Gdańska Bogdan Oleszek oraz V-ce Prezydent Gdańska Piotr Grzelak


W dniu 3 -XII- delegacja Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Sybiraków złożyła kwiaty na grobie ś.p. Daniela Czapiewskiego w trzecią rocznicę śmierci.wp_20161203_14_03_21_pro-2


W dniach od 3-5 listopada 2016r Prezes Zarządu Głównego Kordian Borejko uczestniczył w obchodach 80 rocznicy deportacji Polaków do Kazachstanu.

img_20161105_111712-2

Prezes Kordian Borejko w swoim krótkim wystąpieniu powiedział:

Szanowni Państwo, Daragije Druzja !

Jakie nieznane i nieodgadnione są losy ludzkie.

Kiedy w 1946 roku wyjeżdżałem z Kazachstanu do Polski nie sądziłem, że jeszcze tutaj wrócę.Wraz z moimi najbliższymi w tym mamą i dwiema siostrami spędziłem na tej ziemi 75 – miesięcy. Dziś Spotykamy się tutaj na uroczystych obchodach 80. rocznicy przybycie Polaków na ziemię kazachską.
Wiosną 1936 roku miały miejsce masowe represje wobec obywateli narodowości polskiej zamieszkujących tereny Ukraińskiej Republiki Radzieckiej. Przesiedlenia Polaków nastąpiły z tzw. Marchlewszczyzny, wyodrębnionego wcześniej rejonu narodowościowego. Liczbę osób, których osiągnęła represja, szacuje się na około 70 tysięcy. Wywieziono całe rodziny, które tu, w Kazachstanie, musiały znaleźć sobie nowe miejsce do życia. Część z tych osób w latach późniejszych przyjechała do Polski, ale jakże zmienionej geograficznie, część osób pozostała tu, zachowując jednak w sercu pamięć o Ojczyźnie.
Kolejna fala zesłań miała miejsce w latach 40 – tych – minionego wieku. Z tamtego czasu w mojej pamięci pozostały chwile trudne i dramatyczne ale dla dziecka ważne tym, że spotykałem się z wyrazami opieki i życzliwości ze strony miejscowej ludności. Składała się na to pomoc żywnościowa i opiekuńcza dla mojej mamy, która tu była z trójką małych dzieci. Dla wielu z nas była to pomoc przeżycia – i dzięki niej przetrwaliśmy.
Dzisiaj na ręce obywateli Kazachstanu w imieniu tych co przetrwali składam wyrazy hołdu , szacunku i słowiańskiego podziękowania .
W imieniu Zarządu Głównego Związku Sybiraków – dziękuję również za kultywowanie wiedzy o zesłańcach , za opiekę nad Polskimi mogiłami .
Najgłębsze wyrazy sympatii i szacunku przekazuję Rodakom , których obecność tutaj kreśli nowy obraz relacji Polsko – Kazachskich .
Niech Państwa pomyślność i wasze losy budują nowy wymiar relacji Polski i Kazachstanu.

 img_20161104_184034

Spotkanie z Polonią w Kazachstanie.

 

 

 

 

 

 

Obchody Dnia Sybiraka 17 wrzesień 2016r

         17 września 2016r o godzinie 10°°  przy pomniku Golgoty Wschodu spotkali się Sybiracy , władze województwa, miasta ,młodzież szkolna oraz mieszkańcy Gdańska aby wspólnie uczcić 77 rocznicę napaści sowieckiej na Polskę.

  Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Sybiraków Kordian Borejko wspomniał te tragiczne czasy w których żyli Polacy.

Panie Wojewodo , Panie Marszałku , Panie Prezydencie Dostojni Goście , Kochani Sybiracy , Kombatanci
Rodzino Katyńska , Droga Młodzieży ;

Wspominamy dzisiaj Golgotę Wschodu , w 77 – rocznicę agresji Sowieckiej na Polskę
To właśnie 17 – września 1939 roku , Ojczyzna nasza broniąc się przed Niemcami otrzymała zdradziecki cios ze strony Rosji Sowieckiej .
Wkracza armia czerwona , zajmuje nasze Kresy – zgodnie z umową Ribbentrop – Mołotow . Tracimy ponad połowę naszych ziem.
Armia Czerwona bezprawnie zagarnia do niewoli ponad 200 tysięcy polskich żołnierzy!. Część z nich przekazuje wojskom NKWD. W obozach specjalnych i więzieniach osadzają elitę oficerską i cywilną .
Potem przewożą ich do miejsc kaźni i podstępnie mordują.
Liczba zabitych, to – 21 857 osób! Symbolem mordu jest Katyń.
Reszta jeńców zasila setki obozów niewolniczej pracy w nieludzkich warunkach, gdzie wielu z nich również traci życie.
Na zagarniętych terenach władze sowieckie narzucają Polakom obywatelstwo sowieckie.
Do Armii Czerwonej wcielają młodych Polaków w wieku 18-20 lat. Rozpraszają ich na ogromnym obszarze Związku Sowieckiego .W ten sposób tracimy ich na zawsze.
Wobec cywilnych środowisk patriotycznych również stosują represje: więzienia, obozy, masowe deportacje rodzin , na Syberię, i do Kazachstanu.
Wywieziono milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy polskich obywateli jako tzw. „element antyradziecki”!
My, obecni Sybiracy wówczas byliśmy dziećmi w różnym wieku: kilkunastoletnie, kilkuletnie i niemowlęta. Wywożone nocą, brutalnie wyrwane ze snu, przerażone, popychane, wtłoczone do bydlęcych wagonów wśród przerażonych rodziców i bliskich
Czekała tam nas nędza, głód, choroby, umieranie, osierocenie.
Do Polski wróciło z zesłania 5 tysięcy sierot! Z wojskiem gen. Andersa wyprowadzono 3 tysiące sierot , które znalazły miejsce dla siebie na Zachodzie poza granicami Polski .
Dzisiaj, w Dniu Sybiraka, przypomnijmy sobie szczęśliwe chwile ,które przeżyła i moja rodzina ; powrót do Polski!
Dzisiaj wracają wspomnienia – łzy radości , że przekroczyliśmy wówczas granicę , że już jesteśmy na polskiej ziemi w naszej utęsknionej Ojczyźnie, że wszędzie słychać polską mowę, że chleba możemy jeść do syta, że jesteśmy wolni.
I dlatego dla nas słowo Ojczyzna i Polska znaczy do dziś tak wiele!

Nasze dzisiejsze spotkanie jest aktem pamięci szacunku i żalu dla tych wszystkich którzy od nas odeszli i pozostali na obcej i nieludzkiej ziemi .
Dla nas , którzy ocaleli i wrócili i którzy pragną przybliżać prawdę kolejnym pokoleniom o Golgocie Wschodu ,
Patrząc na zgromadzonych na naszej uroczystości ,
– Żywię nadzieję , że historia o zsyłkach w głąb Związku Sowieckiego nigdy nie zniknie z pamięci i serc naszych rodaków .
Taka jest nasza patriotyczna powinność .

2016-09-17_dzien_sybiraka_025_p1

   Wiele miłych słów Sybirakom przekazał Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich. Uroczystości zakończono apelem pamięci, modlitwą za zmarłych , salwą honorową oraz złożeniem kwiatów pod pomnikiem Golgoty Wschodu

Obchody Rocznicy wywózki Polaków na Sybir i do Kazachstanu.

Obchody Rocznicy wywózki Polaków na Sybir i do Kazachstanu odbyły się 14.02.2016 w Kościele parafialnym pw. Św. Ignacego Loyoli , w Gdańsku Starych Szkotach.

W uroczystej mszy świętej udział wzięły poczty sztandarowe kół Związku Sybiraków : Gdańsk Śródmieście, Gdynia, Sopot, Gdańsk Przymorze.

sybiracy2016_2Na fotografii od prawej stoją: Józefa Kubiak, Jan Okulicz, Barbara Sawicka, Teresa Kaczmarek, Waldemar Świto, Angelina Stepniewska, Nella Hajduczek, Tadeusz Montowt, Aniela Dudar, Barbara Hoffmeister, Danata Wożniak, Maria Skobel

Po mszy świętej odbyło się spotkanie przy kawie i herbacie z udziałem ks. proboszcza Henryka Kilaczyńskiego.

sybiracy2016_3

Uroczystość uświetniło wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.

sybiracy2016_4

Na fotografii od prawej: Janusz Bruszewski, Bronisław Wysoczański, Maria Skobel.

 

„Dziesiąty luty będziem pamiętali…”

Przyszli Sowieci, gdyśmy jeszcze spali,

I nasze dzieci na sanie wsadzili,

Wszystkich Polaków na Sybir gonili.

Przez cały miesiąc transportem jechali,

Ginęli z głodu, z zimna umierali.

A na tym Sybirze tajga, straszna bieda,

Ale nasz Polak wrogowi się nie da,

Nie da się wrogowi, nie ugnie kolana,

Chociażby miał zginąć, ojczyzno kochana.

Polsko ukochana, ty nasza miłości,

Wrócimy do ciebie, jak da Bóg wolności!

 

11.01.2016 Sybiracy i zaproszeni goście spotkali się w restauracji „Gdańskiej”  przełamali się opłatkiem i złożyli sobie życzenia. Wśród gości był Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich, Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz, Przewodniczący Rady Miasta Bogdan Oleszek , przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Andrzej Kowalczys oraz ks. arb Tadeusz Gocłowski.

IMAG0075

Wojewoda Pomorski Dariusz Stachurski i V-ce Prezes    Zofia Kłoczko

21-12-2015r odbyło się spotkanie opłatkowe Koła Sybiraków w Gdyni. W miłej atmosferze spotkali się Sybiracy, młodzież szkolna, władze miasta i władze Marynarki Wojennej.

WP_20151221_11_29_15_Pro

WP_20151221_11_31_25_Pro

WP_20151221_11_38_09_Pro

18-12-2015r Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk oraz Prezes Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych Województwa Pomorskiego Henryk Bajduszewski zaprosili  Sybiraków na spotkanie opłatkowe.  Spotkanie odbyło się w miłej i podniosłej atmosferze.

15-12-2015r uczestniliśmy w spotkaniu opłatkowym Rodziny Katyńskiej w Gdańsku.

14-12-2016r na zaproszenie Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza uczestniczyliśmy w spotkaniu w Filharmonii Bałtyckiej : „Wspólne kolędowanie i dzielenie się opłatkiem” Spotkanie uświetnił występ Justyny Steczkowskiej i jej zespołu.

9-12-2015r członkowie Związku Sybiraków uczestniczyli w otwarciu nowej siedziby IPN przy ul. Grunwaldzkiej 216

5 grudnia delegacja Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Sybiraków złożyła wiązankę kwiatów na grobie s.p. Daniela Czapiewskiego  w drugą rocznicę śmierci.

WP_20151205_15_05_49_Pro

WP_20151205_15_05_37_Pro

27-11-2015 Kordian Borejko został wybrany na Prezesa Zarządu Głównego Związku Sybiraków.  Gratulujemy!

17 września 2015 r obchodziliśmy Dzien Sybiraka. Władze województwa i miasta, Sybiracy, mieszkancy Trójmiasta, młodzież szkolna, Litwini ze Stowarzyszenia „Kołyma” z Wilna ofiary represji sowieckiej spotkali się na cmentarzu Łostowice, miejscu pamięci narodowej, przy pomniku Piecie Golgoty Wschodu.
Głos zabrali Kordian Borejko, Prezes Oddziału Wojewódzkiego Związku Sybiraków w Gdańsku, V-ce Wojewoda Pomorski Michał Owczarczak oraz Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz.

Kordian Borejko

Kordian Borejko

Michał Owczarczak otrzymuje medal 25 lecia ZS

Michał Owczarczak otrzymuje medal 25 lecia ZS

 

Modlitwę za zmarłych Sybiraków odmówił biskup Wiesław Szlachetka oraz kapelan Sybiraków ks. Henryk Kilaczyński.
DSCN9961

Dalsza część uroczystości odbyła się w Szymbarku w Centrum Edukacji i Promocji Regionu. Po części artystycznej wręczono odznaczenia. Honorową Odznakę za Zasługi dla Związku sybiraków otrzymali  Sybiracy z koła Gdańsk-Śródmiescie

DSC_0519

oraz Starosta Kartuski pani Janina Kwiecień i Dyrektor CEPR-u Jarosław Soliński.
Sybiracy zostali nagrodzeni Drzewem Bursztynowym za współpracę z CEPR.

DSC_0566

W dniach 11-19-07-2015 rekonstruktorzy 18 Pułku Ułanów Pomorskich oraz Sybiracy składali kwiaty na cmentarzach polskich we Włoszech.

DSC_0367

Warta honorowa na cmentarzu Monte Cassino

DSC_0382

18Pułk Ułanów Pomorskich

DSC_0385

Grupa uczestnicząca w wyprawie do Włoch

W dniach 10-11-04-2015 Sybiracy z Gdańska uczestniczyli w uroczystościach związanych z Dniem Pamięci we Wrocławiu.

Sybiracy z Gdanska

Sybiracy z Gdańska

Wrocław 2015

Wrocław 2015

Wrocław 2015

Wrocław 2015

 

 

 

 

 

Spotkanie 13-04-2015

13 kwietnia 2015r,  w 75 rocznicę Mordu Katyńskiego i II masowej Zsyłki Polaków na Sybir, uczcili pamięć pomordowanych i zamęczonych na nieludzkiej ziemi członkowie Rodziny Katyńskiej , Sybiracy , władze miasta , mieszkańcy Gdańska.

Dzień Pamięci Katynia 13-04-2015

Dzień Pamięci Katynia 13-04-2015

Kordian Borejko i Paweł Adamowicz

Kordian Borejko i Paweł Adamowicz

Kordian Borejko i Hanna Zych-Cisoń

Kordian Borejko i Hanna Zych-Cisoń

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie opłatkowe  12.01.2015


12 stycznia b.r. w sali restauracji „Gdańskiej” zwanej „królewską” odbyło się spotkanie opłatkowe sybiraków i zaproszonych gości. Wśród nich: abp Tadeusz Gocłowski, inicjujący krótką modlitwę i śpiewanie kolęd, pan Bernard Mathea -przedstawiciel Wojewody Pomorskiego, pani Hanna Zych- Cisoń- wicemarszałek województwa pomorskiego, pani Helena Chmielowiec-dyrektor kancelarii prezydenta Miasta Gdańska , pan Bogdan Oleszek- przewodniczący Rady Miasta, pani Lidia Czapiewska-z Centrum Edukacji i Promocji Regionu i wiele innych osób zaprzyjaźnionych z sybirakami. Gości przywitał prezes Oddziału ZS Kordian Borejko. Spotkanie przebiegło przy miłej gawędzie i kolędowaniu.

W imieniu sybiraków życzenia w zabawnej formie „wierszowanej” złożyła  uczestnikom Celina Riedl

Szanowni, Kochani, przy stole zebrani
W cieple, w dostatku przy białym opłatku,
Gościom naszym składamy serdeczne życzenia:
Żeby się spełniły ich wszelkie marzenia,
By w rodzinie, w pracy, w przyjaźni, w miłości
Doznawali szczęścia, satysfakcji, radości,
A ich dobre uczynki, pomoc ludziom w potrzebie
Zyskały nagrodę życia wiecznego w niebie.

Kiedy byliśmy młodsi, przed szesnastu laty
Ksiądz Arcybiskup odziany w swe szaty
Poświęcił nasz pomnik – Pietę Sybiraków,
Upamiętniając zmarłych na Wschodzie Polaków.
Składamy Ekscelencji serdeczne życzenia
Wszelkich łask Bożych i marzeń spełnienia.

Nasz ksiądz Kapelan ćwierć wieku jest z nami,
Przybyłymi ze Wschodu, byłymi zesłańcami.
10-go lutego w rocznicę zesłania
Każdego roku organizuje spotkania
Z mszą świętą za zmarłych na Wschodzie rodaków,
I poczęstunkiem dla przybyłych sybiraków.
Życzymy, by do końca Ksiądz nas nie opuścił
I żeby nam wszystkie nasze grzechy odpuścił.

Z panem Wojewodą mieliśmy spotkanie.
Był miły, empatyczny – ma nasze uznanie.
Życzymy, niech bogatszym staje się Pomorze,
Niech Urząd Wojewody czyni więcej niż może.

Pan Marszałek jest bardziej z telewizji znany,
Niż z bezpośrednich spotkań, których z nim nie mamy.
Ale pani Marszałek piękna i wrażliwa
Jest sybirakom przychylna, życzliwa.

Pan inspektor Ośrodka Polityki Społecznej
Jest wzorem postawy życzliwej, serdecznej.
Życzymy, by Pomorski Urząd Marszałkowski
Był lepszy niż Mazowiecki, Śląski, Małopolski.

Pan Prezydent Gdańska, tak pięknego jak Kraków,
Wspiera i wspomaga gdańskich Sybiraków.
Gdy zajęty sprawami o nas zapomina,
Jest szefowa biura – wspaniała dziewczyna,
Która zawsze pomorze, prośby nie oddali
Kiedy potrzebujemy autokaru lub sali.
Panu Prezydentowi i biura szefowej
Życzymy energii, gotowości bojowej,
Żeby wspierać mieszkańców, ich dobre intencje
I zwyciężać w wyborach na kolejne kadencje.

Pan Przewodniczący Rady Miasta naszego
Pomaga nam. Jest problem? Idziemy do niego.
Życzymy mu, by radni byli kreatywni,
Zatroskani o Miasto i do pracy zrywni.
Sprawa terenów stoczni by miała rozwiązanie,
A podjęte uchwały zyskały uznanie.

IPN- Oddział Gdański współpracuje z nami,
Bo my wszyscy jesteśmy historii świadkami.
Życzymy, by Instytut rąk nie załamywał
A prawdę historyczną badał i odkrywał.

Gościmy Pana Dyrektora niezwykłego
Gimnazjum imienia Jana Pawła Drugiego.
Szkoła ta upamiętnia historię narodu,
Czuwa nad pomnikiem Ofiar Golgoty Wschodu.
Życzymy, by w konkursach zawsze Pan wygrywał
I z Sybirakami współpracy nie zrywał.

Mamy też gości godnych kaszubskiego tronu
Z Centrum Edukacji i Promocji Regionu,
Którzy historię Polski popularyzują
I Zjazdy Sybiraków rok w rok organizują,
Rozpoczęte w Szymbarku z Daniela poręki.
Pani Lidii składamy dziś serdeczne dzięki I życzymy:
Niech region chwałą się okrywa!
Pani Lidia niech będzie radosna, szczęśliwa
I niech organizuje Sybiraków Zjazdy
Dopóki w ich życiu będą świecić gwiazdy.

Z Rodziną Katyńską łączy nas wiele.
Wspólne mamy wartości, zadania i cele.
Pani Prezes jest młodą energiczną osobą,
Wśród kombatantów prawdziwą ozdobą.
Życzymy, by zdrową i szczęśliwą była
I „ białoruską listę” od Putina zdobyła.

Jest z nami pan Prezes organizacji nowej,
Pozarządowej, młodo-pokoleniowej.
Nazwa” Pamięć Polskiego Sybiru” skłania
Do myślenia o tym, jakie są jej zadania.
Życzymy, by pan Prezes pracą tak kierował
By Polaków na Sybir nikt nie deportował.

Pan Pułkownik jest szefem Sztabu Wojskowego,
Zna historię zesłań, mordu katyńskiego.
Podczas obchodów rocznic i uroczystości
W Miejscach Pamięci zawsze wojsko gości.
Dziękując, życzymy by jednostki wojskowe
Do obrony Kraju zawsze były gotowe.

Pan Major poznał losy ludności Kresowej,
Współtworząc Muzeum Drugiej Wojny Światowej.
Przybliżył nam postać Marszałka Piłsudskiego-
Zesłańca Sybiru w Gdańsku więzionego.
Życzymy dalszych badań o światowej wojnie,
Żebyśmy bez wojny mogli żyć spokojnie.

Sobie życzymy, by zdrowie nam służyło
I dobrze by było, gdyby lat nam ubyło.
I gdyby nie było traumy z tamtych czasów,
Z kazachstańskich stepów, syberyjskich lasów…

 

DSC_0098

Płk. Tadeusz Krawczyk, Helena Chmielowiec i Konstanty  Rosener

2605

Bogdan Oleszek, ks. abp Tadeusz Gocłowski, Hanna Zych-Cisoń

2584

Celina Riedl składa życzenia zebranym

DSC_0207

Lidia Czapiewska  składa zebranym życzenia DSC_0288

Ks. abp Tadeusz Gocłowski i Nella Hajdaczuk

Niezwykłe lekcje historii

16 września 2014 roku, w przeddzień 75. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę zostałam zaproszona jako Sybiraczka do Gimnazjum nr3 im. Jana Pawła II w Gdańsku na lekcje historii poświęcone tematyce Golgoty Wschodu. Celem tych lekcji było przygotowanie pierwszych klas gimnazjalnych do uczestnictwa w uroczystości obchodów Dnia Sybiraka w 75.rocznicę agresji sowieckiej na Polskę. Taka uroczystość odbywa się każdego roku przy pomniku Ofiar Golgoty Wschodu jako Miejscu Pamięci Narodowej, nad którym patronat honorowy sprawuje to gimnazjum. Moja obecność na tych lekcjach miała na celu przedstawienie mnie uczniom jako żyjącego świadka historii z osobistymi przeżyciami i wspomnieniami z tamtych lat.

W wielkim holu czyściutko utrzymanej szkoły, na stopniach szerokich schodów, jak w amfiteatrze, usadowiło się około stu radośnie usposobionych pierwszoklasistów. To jeszcze dzieci – pomyślałam z obawą, że nie będą w stanie skupić uwagi i zainteresować się tematyką ponurych wydarzeń w naszej historii. Ale gdy stanął przed nimi nauczyciel, zapadła cisza i rozpoczęła się lekcja. Była to rzeczywiście lekcja niezwykła. Mgr Andrzej Matyjaszczyk o świetnej aparycji, z doskonałą dykcją bardzo ciekawie i przystępnie opowiedział o tym, czym była Syberia dla Polaków, co oznaczają pojęcia „Sybir”, „Sybiracy”; przedstawił skrótowo historię zesłań począwszy od czasów panowania Stefana Batorego, jego walk i zwycięstw nad Rosją, kiedy to polscy jeńcy byli pierwszymi zesłańcami…

Głównym tematem była tragedia Polski i Polaków podczas drugiej wojny światowej i represje wobec obywateli Rzeczypospolitej po zdradzieckim wtargnięciu Armii Czerwonej na wschodnie tereny naszego kraju 17 września 1939 roku: masowe deportacje podczas których wywieziono ponad milion trzysta tysięcy polskich obywateli w głąb ZSRR; wymordowanie polskiej elity wojskowej i intelektualnej, łącznie 21 857 osób przetrzymywanych w jenieckich obozach i więzieniach (zbrodnię nazwano katyńską, choć odbywała się w różnych miejscach kaźni); losy ich rodzin, pamięć o ofiarach…

Na dużym ekranie za pomocą komputera wykładowca ilustrował przedstawiane treści stosownymi obrazami, fotografiami, mapami. Na młodziutkich twarzach uczniów widać było skupienie i zainteresowanie, a chwilami wzruszenie, które i ja także odczuwałam. Lekcję zakończył pięknym utworem muzycznym związanym tematycznie z lekcją.

Gdy nauczyciel przedstawił mnie uczniom jako Sybiraczkę, córkę zamordowanego oficera, prosząc o wypowiedź, miałam problem, co powinnam powiedzieć. W myślach pojawiały się zapamiętane fakty i obrazy siedmiolatki z tamtych lat, kiedy miałam zakupione zeszyty i elementarz, aby pierwszego września pójść po raz pierwszy do szkoły. Byłam z tego powodu szczęśliwa i dumna. Ale do szkoły nie poszłam, bo wybuchła wojna, a kochany Tato w wojskowym mundurze pożegnał się z nami. Nie wiedzieliśmy, że na zawsze.

Jak cierń tkwi w mojej pamięci kwietniowa noc, kiedy zbudził mnie łomot do drzwi i trzech mężczyzn z karabinami zmusiło nas do opuszczenia domu. Potem był mrok i lęk w towarowym zatłoczonym wagonie z dziurą w podłodze i upokarzający wstyd korzystania z tej dziury wobec braku klozetu. Chciałabym to wymazać z pamięci, ale nie potrafię. Szczęśliwym polskim dzieciom nie powinno się o tym mówić. Może opowiedzieć im o ciężkiej pracy za kromkę chleba i miskę zupy dziennie, o ciągłej nadziei powrotu ojca, którego już nie było, o doznanej krzywdzie, jaką była utrata sześciu szkolnych lat nauki w tym bezkresnym stepie, gdzie nie było szkoły, o tęsknocie za Polską…

Nie chcąc, by zadrżał mi głos, w wypowiedzi zawarłam tylko istotne fakty ze swego biogramu i jako członek Związku Sybiraków przekazałam wyrazy wdzięczności dyrekcji, gronu pedagogicznemu i uczniom tej szkoły za utrwalanie pamięci o ofiarach Golgoty Wschodu i sprawowanie patronatu nad Pomnikiem i Tablicami Pamięci.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Celina Riedl – wystawa w szkole Lekcja historii

Celina Riedl

Dzień Sybiraka

Obchody Dnia Sybiraka w 75. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę rozpoczęły się w Gdańsku pod pomnikiem Ofiar Golgoty Wschodu, a następnie były kontynuowane w Szymbarku w Centrum Edukacji i Promocji Regionu.

Na zaproszenie Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza , Związku Sybiraków Oddziału w Gdańsku oraz Gdańskiej Rodziny Katyńskiej pod pomnik przybyły tłumy uczestników: sybiracy, członkowie rodzin katyńskich, ich bliscy, kombatanci, młodzież szkolna z wychowawcami, przedstawiciele władz miasta i województwa, parlamentarzyści.

Przy pomniku ustawiły się liczne Poczty Sztandarowe organizacji pozarządowych i szkół. Prowadzącymi uroczystość byli nauczyciele Gimnazjum nr3 im Jana Pawła II -Pan Andrzej Matyjaszczyk i Pani Elżbieta Bielecka- Cimaszkiewicz. Po powitaniach i wysłuchaniu Hymnu RP uczniowie tej szkoły odśpiewali z pamięci Hymn Sybiraków z udziałem Orkiestry Marynarki Wojennej, a w programie poetyckim deklamowali ułożone przez siebie wiersze nagrodzone w konkursie międzyszkolnym na temat Golgoty Wschodu.

W imieniu Sybiraków i Rodziny Katyńskiej wystąpił Prezes Oddziału ZS Kordian Borejko. Oto jego wypowiedź: „ Pierwszego września o świcie na Westerplatte obchodziliśmy 75. rocznicę ataku Niemiec hitlerowskich na Polskę i oglądaliśmy historyczną rekonstrukcję. Dzisiaj, 17 września, nie obejrzymy historycznej rekonstrukcji ataku Związku Sowieckiego na Polskę i IV rozbioru Polski na podstawie tajnego paktu Ribbentrop-Mołotow. Mamy to zapisane w pamięci. Jako świadkowie historii, sybiracy i członkowie Rodziny Katyńskiej, byliśmy wówczas dziećmi. Ale nie potrafimy wymazać z naszego życia wielu lat syberyjskiego zesłania, męczenia nas głodem i nieludzkimi warunkami, umierania najbliższych. Nie zapomnimy nigdy o zbrodni katyńskiej, którą Trybunał w Strassburgu uznał za zbrodnię wojenną, ale nie potrafił jej osądzić.

Wiedza o masowych wywózkach polskich obywateli w najbardziej odległe dzikie tereny sowieckiego imperium i prawda o zbrodni katyńskiej w czasach PRL była zakazana.

W masowych deportacjach wywieziono ponad milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy osób, w tym rodziny i krewnych ofiar mordu katyńskiego. W Katyniu, Charkowie, Twerze i innych miejscach bestialsko zabito 21 857 polskich oficerów. Jeszcze nie znamy losów naszych bliskich z tak zwanej „białoruskiej listy katyńskiej”.

Pół wieku musiało upłynąć, żeby w Gdańsku powstała „Solidarność”, a w ZSSR zmiany nazwane „pierestrojką”. Dopiero wtedy Gorbaczow i Jelcyn ujawnili rzeczywistych sprawców zbrodni katyńskiej.

Gdy 25 lat temu uwolniliśmy się od sowieckiej dominacji, sybiracy mogli ujawnić swoje losy i mogli reaktywować Związek Sybiraków założony w 1928 roku. W Gdańsku utworzyliśmy Oddział ZS liczący około dwu i pół tysiąca członków. Prezesem Oddziału ZS ponad 20 lat był prof. Stefan Angielski- zasłużony naukowiec i społecznik. Obecnie, gdy zrezygnował z tej funkcji, jest Honorowym Prezesem i nadal jest wśród nas.

25-lecie naszej działalności odnotowujemy z satysfakcją. Spełniliśmy nasz obowiązek wobec młodego pokolenia i wobec historii. Zostawimy po sobie wiele znaków i miejsc pamięci o ofiarach sowieckich represji , wspomnienia z zesłania, biogramy ofiar, a także historię naszej działalności na Ziemi Gdańskiej.

Jesteśmy wdzięczni obecnym władzom naszego miasta i województwa za życzliwe wspieranie naszej działalności oraz wszystkim, którzy nas wspomagają: naszym darczyńcom i sympatykom, dzięki którym mogliśmy zbudować ten piękny pomnik . Jesteśmy wdzięczni dyrekcji, gronu pedagogicznemu i młodzieży Gimnazjum im. Jana Pawła II za sprawowanie patronatu nad pomnikiem i Tablicami, jako Miejscem Pamięci Narodowej, gdzie każdego roku wspólnie oddajemy cześć ofiarom, odmawiamy modlitwę, składamy wiązanki kwiatów i chronimy pamięć o nich i o naszej przeszłości z nadzieją, że taki los, jak 75 lat temu Polsce się nie przydarzy.”

Głos zabrał także Prezydent Paweł Adamowicz. W nawiązaniu do wypowiedzi Prezesa Borejki mówił o systemach totalitarnych i jaką groźbę niosą narodom. Podkreślał, jak wielkie znaczenie ma pamięć i historia, które nas łączą z przeszłością. Wśród mieszkańców Gdańska i Ziemi Gdańskiej jest wielu świadków historii XX wieku, którzy z szerokich Kresów Wschodnich przebyli tragiczną drogę przez syberyjskie zesłania i łagry, a dzisiaj w sztafecie pokoleń, jako świadkowie historii, opowiadają nam o tragedii i okrucieństwie, jakie ich spotkało, ale też ukazują siłę duchową i patriotyzm, który przekazują młodemu pokoleniu – mówił Prezydent i dziękował Sybirakom za ich działalność. Dziękował także młodzieży, która tak licznie przybyła i prosił, aby w przyszłości, gdy Sybiracy z przyczyn naturalnych odejdą, przychodziła pod ten pomnik i pielęgnowała pamięć o zesłańcach Sybiru.

Prezes Borejko zabrał ponownie głos , zwracając się do zebranych ;

Szanowni Państwo !

W śród Gości są szczególnie nam bliskie osoby ; Pan Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska oraz Pan Bogdan Oleszek – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska ,którzy w swoim działaniu wykazują wiele zrozumienia , wrażliwości pomocy i wsparcia dla naszego środowiska – za co dziękujemy .Za to chcemy Panów uhonorować Medalem wybitym z okazji 25-ej rocznicy reaktywowania Związku Sybiraków .

Prezes Borejko w imieniu Sybiraków uhonorował Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza i Przewodniczącego Rady Miasta Bogdana Oleszka pamiątkowym medalem 25-lecia Związku Sybiraków Oddziału w Gdańsku.

Po recytacji wierszy przez młodzież gimnazjalną odbył się apel pamięci i salwa honorowa Kompanii Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej. Młodzi, wysocy i piękni żołnierze wzbudzali zachwyt uczestników uroczystości.

W intencji ofiar modlił się wraz z uczestnikami ks. abp Sawoj Leszek Głódź i

Kapelan Sybiraków ks. kanonik Henryk Kilaczyński . U stóp pomnika złożono wieńce i wiązanki kwiatów, zapalono znicze.

Po zakończeniu uroczystości w Gdańsku autokary zawiozły uczestników do Szymbarka, gdzie kontynuowano obchody Światowego Dnia Sybiraka w Centrum Edukacji i Promocji Regionu. Po raz pierwszy zabrakło tam śp. Daniela Czapiewskiego, wielkiego przyjaciela Sybiraków, który wraz z małżonką Lidią zainicjował zjazd Sybiraków z całego świata. Pani Lidia Czapiewska, piękna, skromna kobieta, witając gości powiedziała ze wzruszeniem: „Chcę podziękować wszystkim przyjaciołom, którzy przyjechali na ten zjazd, i mojemu mężowi, za to że dzięki niemu i dzięki wam możemy się tu co roku spotykać”…

Uczestnicy uroczystości wielkimi oklaskami wyrazili Pani Lidii swoją wdzięczność za kontynuację organizowania corocznych zjazdów sybiraków z całego świata, rozpoczętych 11 lat temu w Szymbarku.

Orkiestra Morskiego Oddziału Straży Granicznej odegrała Hymn Państwowy, Hymn Sybiraków i odbył się apel poległych. W kościółku p.w. św. Rafała Kalinowskiego- patrona Sybiraków została odprawiona Msza św. Polowa z oprawą wojskową, której przewodniczył ks. bp Leon Maksymilian Dubrawski z Kamieńca Podolskiego. Biskup wraz z kapelanem krajowym ZS ks. Zdzisławem Banasiem, księżmi i uczestnikami modlili się w intencji ofiar, pokoju i przebaczania.

Wśród uczestników Światowego Dnia Sybiraka byli goście szczególni: Lech Wałęsa i córka gen. Andersa – Anna Maria Anders-Costa. Uczestnikom uroczystości ze wzruszeniem opowiadała o swoim ojcu, który dla niej nie był wymagającym generałem, ale kochającym tatą. Pamięta, jak zabierał ją do cyrku, jak ją rozpieszczał. Opowiedziała także o swojej działalności w środowiskach kombatanckich i odwiedzaniu szkół noszących imię gen. Andersa, jak to czyniła jej mama.

Prezes Borejko z upoważnienia Prezesa Zarządu Głównego Związku Sybiraków odznaczył Panią Lidię Czapiewską Złotą Odznaką za zasługi dla ZS i podziękował za wieloletnią działalność i powstałe tu znaki pamięci o zesłańcach Sybiru, a także za organizowanie obchodów Dnia Sybiraka w tym pięknym miejscu na Kaszubach, gdzie każdego roku możemy się spotykać i podzielić wspomnieniami. Z kolei Prezes Koła ZS w Gdyni wręczył Pani Lidii pamiątkowy Medal 25-lecia Oddziału ZS.

Pani Janina Kwiecień- starosta kartuski, która urodziła się w Kamieńcu Podolskim, kiedy transport wracał z Syberii, a jej mama zmarła po przyjeździe do Polski w dniu 17 września, powiedziała, że ten dzień jest dla niej szczególny. – Mamy nie znam, nie pamiętam, ale wiem, że zawsze jest zemną- mówiła wzruszona.

Podczas uroczystości wręczono Bursztynowe Drzewa, nagrody przyznawane przez Kaszubów za zasługi na rzecz kultury. W tym roku otrzymali je prof. Stefan Angielski- Honorowy Prezes ZS, Aleksander Ryziński- prezes Koła ZS w Gdyni, Anna Maria Anders, Celina Riedl- członek Zarządu Oddziału ZS i 90-letnia Gertruda Jutrzenka-Trzebiatowska, która w ZSRR spędziła ponad pół wieku.

Po uroczystości, przy pięknej pogodzie, zwiedzano historyczne pamiątki, których w kaszubskim Centrum Edukacji i Promocji Regionu jest bardzo wiele, oglądano spektakl teatralny „Podaj dłoń” , bawiono się i wspominano minione lata przy poczęstunku ufundowanym przez Centrum Edukacji i Promocji Regionu z Panią Lidią Czapiewską.

Autokary co godzinę odwoziły chętnych do Gdańska. I tak upłynął niezapomniany Dzień Sybiraka w 75. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę.

DSC_0311

Poczty sztandarowe  Ks. abp Sławoj Leszek Głódź modli się przy Piecie na cmentarzu Łostowice

DSC_0237

Prezes Oddziału Kordian Borejko wręcza medal Prezydentowi  Miasta Gdańska Pawłowi  Adamowiczowi.

Celina Riedl