_MKK6712 kopia

XIV Majówka Pomorskich Przedsiêbiorców w Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymabrku na Kaszubach. Nagrodê specjaln¹ Ambasadora Kaszub - Maczugê Daniela Czapiewskiego otrzyma³ gdañski oddzia³ Zwi¹zku Sybiraków. Nz. Zofia K³oczko. 13.05.2017 Fot. Maciej Kosycarz / KFP